Ik ben een beweger en gebruik beweging om als water te vloeien, wild stromen als een rivier of op te lossen als een stroompje, en een weg te banen waar het onmogelijk lijkt te gaan.

 

Eerder dan te specialiseren in één vak, intrigeert het me van jongsaf om linken te leggen tussen veel verschillende disciplines, om zo mijn eigen werkbaar kader te maken. Door het koppelen van de kennis en ervaring uit mijn basisopleiding Sociaal Werk aan de holistische inzichten uit de Chinese geneeskunde en de creatieve duizendpoot die ik van nature ben, maak ik mijn eigen toverrecept.

 

Ik ben eindeloos gefascineerd door het samenspel tussen ons lichaam, onze emoties en onze geest die constant betekenis geeft aan wat er gebeurt, en zo zoek ik naar een integrale benadering van een uitdaging of probleem. Een essentiële vraag blijft: "Wat heb je écht te doen in het leven?" Door diep te luisteren en de ruimte te creëren om er met je hele wezen te zijn, komt er waarheid tevoorschijn. 

Zowel in het werken aan maatschappelijke uitdagingen als aan fysiek en psychisch welzijn, grijp ik naar beweging: wat beweegt jou echt? En waar bevindt die beweging zich in je lichaam? Waar loopt het vast? Waar stagneert beweging? Hoe kan je terug gaan stromen als een wilde rivier? Wild om je eigen weg te gaan, om je Zelf te vinden en waar te maken.

Met hooggevoeligheid als kwaliteit zoek ik naar sensitieve, bewuste en bezielde manieren van werken.

Ik volgde opleidingen in hedendaagse dans, improvisatietechnieken, Theatre of the Oppressed, kunsteducatie, meditatietechnieken, heb een bachelor Sociaal-Agogisch werk en de postgraduaten Traditionele Chinese Geneeskunde - TuiNa massage en Medische Qigong aan ICZO en OTCG instituut (2015-2019).

Photo: © Simon Blackley simonblackley.com

Horizontaal

Werking in de breedte, holistisch, verbindend uitstrekkend, aanstekend, uitwaaierend. Visie op de horizon en erachter, toekomst. Inspiratie en verbeeldingskracht.

horizonTAAL

Verbindend communiceren in de schoonheid van taal, in al haar rijkdom en diepte.

HORIZONtaal

Met het oog vooruit, doelgericht, veranderingsgericht. Daar waar de zon opkomt, en erachter.

In een wereld met grote maatschappelijke uitdagingen en constante verandering, waar zit onze kracht, ons creatieve potentieel om innovatieve antwoorden te bieden op persoonlijke en sociale uitdagingen?